Professionelle anlæg

I bygningsreglement BR08, afsnit 8.1 stk. 11 står “I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg”.

Vi har gennem de sidste 12 år lavet professionelle lydanlæg i forsamlingslokaler. Vi samarbejder med firmaet Phonic Ear om tilbudsgivning og installation og har udført opgaver i ind- og udland. Vi har bl.a. installeret teleslyngeanlæg i Zions Kirke i Esbjerg og viser billeder fra den ny renoverede kirke.

GH-Service har installeret anlæg i forsamlingshuse, mødelokaler, fælleshuse i andelsboligforeninger og offentlige bygninger.
Når vi har installeret et nyt anlæg hos jer, udfører vi en kontrolmåling og dokumentation via en målerapport, således at I er sikre på anlægget overholder de kravspecifikationer, som er fremsat i normen DS/EN 60118-4 vedrørende anlæggets tekniske opbygning. Dette er jeres sikkerhed for, at det nye teleslyngeanlæg er korrekt installeret og optimalt tilpasset.

Al kontakt vedrørende ovenstående rettes til GH Service, Gert Hansen.